Anhbanner1
Lịch sử hình thành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

GIỚI THIỆU

 

I. Lịch sử hình thành

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu thành lập ngày 12/11/1974:

* Đại hội đại biểu Hội Nông dân tập thể lần thứ I

- Họp từ ngày 15 đến ngày 19/9/1976.

- Dự đại hội có 360 Đại biểu chính thức.

- Đại hội quyết định nhiệm vụ 2 năm 1976 - 1977 là: “Vận động nông dân làm tốt vụ thu đảm bảo sản lượng lương thực 9,7 vạn tấn, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; thực hiện giao đất giao rừng, củng cố và nâng quy mô HTX, bồi dưỡng cán bộ quản lý, động viên con em đi học đầy đủ…”.

- Đại hội đã bầu ra Hội Đồng Nông dân tập thể tỉnh.

*Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp nông dân tập thể lần thứ II:

- Họp từ ngày 14 đến ngày 16/5/1984.

- Dự đại hội có 149 đại biểu chính thức.

 - Đại hội quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ 1984 - 1987: “Hội tổ chức vận động hội viên, nông dân các dân tộc ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tham gia thực hiện quốc phòng toàn dân, thực hiện giữ vững trật tự an ninh, xã hội, bảo vệ chính trị”.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành tỉnh Hội gồm 23 đồng chí.

*Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp nông dân tập thể lần thứ III:

- Họp từ ngày 25 đến ngày 28/8/1987.

- Dự đại hội có 190 đại biểu chính thức.

- Đại hội quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ 1987 - 1992 là: “Tăng cường xây dựng củng cố và kiện toàn tổ chức hội, đoàn kết tập hợp hội viên nông dân học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ VII”

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành tỉnh Hội gồm 33 đồng chí.

*Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ IV:

- Họp từ ngày 19 đến ngày 21/5/1992.

- Dự đại hội có 172 Đại biểu chính thức.

- Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động là: “Đoàn kết tốt, nhà nhà sản xuất giỏi, dân giàu nước mạnh”.

- Đại hội quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ 1992 – 1997: Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng và hành động; tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích vận động, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ VIII. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong nông dân một cách thiết thực, có hiệu quả. Hướng dẫn tổ chức nông dân thi đua sản xuất hàng hóa. Thực hiện định canh, định cư thu hẹp diện nghèo đói. “Đấu tranh chống các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tiêu cực ở nông thôn”.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành tỉnh Hội gồm 27 đồng chí.

*Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ V:

- Họp từ ngày 19 đến ngày 21/5/1998.

- Dự Đại hội có 190 Đại biểu chính thức.

- Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động là: “Nông dân Lai Châu đoàn kết, đổi mới phát huy vai trò nòng cốt của Hội. Tổ chức tập hợp động viên nông dân phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, cần kiệm để sản xuất giỏi”, phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.  

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành tỉnh Hội khóa V gồm 29 đồng chí.

*Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ VI:

- Họp từ ngày 19 đến ngày 21/5/2003.

- Dự Đại hội có 230 Đại biểu chính thức.

- Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động là: “Nông dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn”.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành tỉnh Hội khóa VI gồm 35 đồng chí

- Thực hiện Nghị quyết 22 kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XI về việc chia tách tỉnh Lai Châu thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

+ Ngày 29 tháng 12 năm 2003 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ra quyết định thành lập Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu (mới).

+ Ngày 29/6/2004 đã triệu tập Hội nghị Đại biểu Hội Nông dân tỉnh.

+ Dự Hội nghị có 130 Đại biểu.

+ Chủ đề của Hội nghị “Nông dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo; xây dựng Lai Châu giàu đẹp vững mạnh”.

- Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành tỉnh Hội gồm 26 đồng chí.

 *Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ VII:

- Họp từ ngày từ ngày 16 đến ngày 18/9/2008.

- Dự Đại hội có 243 đại biểu.

- Chủ đề của Đại hội là: “Nông dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm giàu góp phần xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển".

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII gồm 31 đồng chí.

*Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ VIII:

- Họp từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 2 năm 2013.

- Dự Đại hội có 271 Đại biểu chính thức.

- Chủ đề của Đại hội là: “Hội Nông dân Lai Châu: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy, phát triển vai trò chủ thể và sức mạnh của nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới”.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII gồm 36 đồng chí.

*Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ IX:

- Họp từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018.

- Dự Đại hội có 281 Đại biểu chính thức.

- Chủ đề của Đại hội là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng Lai Châu ổn định, phát triển toàn diện nhanh và bền vững”.

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX: 35 đồng chí.

HND Tỉnh Lai Châu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 503
  • Trong tuần: 2 058
  • Tất cả: 120370
Đăng nhập

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 6, Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133876428     Fax:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Giấy phép số: 47/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 24/08/2020

Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin trên website này

Email: bbthndlaichau@gmail.com - Website : http://hoinongdan.laichau.gov.vn/ - Facebook: https://www.facebook.com/hoinongdantinhlaichau/

Đăng nhập hệ thống