Anhbanner1
Tổng số: 189
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 50-KH/HNDT 11/07/2024 KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Hội Nông dân VN (khóa VI) về tăng cuờng và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới
Lượt xem: 0
Tải về 3
số 49-KH/HNDT 10/07/2024 KẾ HOẠCH thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 04-CTr/HNDTW, ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 48-KH/HNDT 09/07/2024 KỂ HOẠCH Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch ưỷ ban nhân dân tỉnh vói hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ Hội Nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP, năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 09-KH/ĐĐ 05/07/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TU ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đang đối vói công tác phòng, chống và kiềm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 12/KH-BCĐ 01/07/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2024 về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 07-KH/HNDT 13/06/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 04-CTr/HNDVN, ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 45-KH/HNDT 11/06/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
số 113-KH/HNDT 07/06/2024 QUYẾT ĐỊNH Phân công theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 44-KH/HNDT 07/06/2024 KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 1
số 06-KH/HNDT 30/05/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 6, Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133876428     Fax:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trịnh Văn Tám - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Giấy phép số: 47/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 24/08/2020

Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin trên website này

Email: bbthndlaichau@gmail.com - Website : http://hoinongdan.laichau.gov.vn/ - Facebook: https://www.facebook.com/hoinongdantinhlaichau/

Đăng nhập hệ thống