Anhbanner1
Hội Nông dân tỉnh 4 năm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ chính trị
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  bằng nhiều việc làm thiết thực. Hội Nông dân tỉnh luôn bám sát kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% cơ sở Hội và hướng dẫn triển khai chương trình hành động theo các chuyên đề từng năm.

Đ/c Lò Văn Sơn trao Bằng khen của HND tỉnh cho các cá nhân có thành tích  xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng

 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII,  Hội Nông dân các cấp đã chỉ đạo triển khai quán triệt nội dung, tinh thần của Chỉ thị, Kế hoạch đến cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trong tỉnh. Các cấp Hội duy trì tốt việc học tập chuyên đề gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng trong các buổi sinh hoạt chi Hội; định kỳ đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung công tác Hội và phong trào nông dân đảm bảo đúng nội dung, thời gian, hiệu quả các chuyên đề theo từng năm. Đồng thời tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động; hàng năm rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trung bình hằng năm các cấp hội tổ chức cho 20.081 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký 20.441 việc làm theo Bác. Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị, do vậy Hội Nông dân các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bằng nhiều hình thức. Kết quả từ năm 2016 đến nay đã tổ chức tuyên truyền cho 195.330 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; chọn lọc 20 bài viết về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biên soạn và phát hành 16.800 cuốn Thông tin nông dân Lai Châu phục vụ công tác tuyên truyền ở các cấp Hội, nhất là cấp cơ sở về những bài viết giới thiệu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, những câu chuyện kể, lời dạy của Người vừa có giá trị đạo đức vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc góp phần tuyên truyền, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân làm theo. Đặc biệt Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công 02 Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khen thưởng 25 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Hội Nông dân các cấp quan tâm triển khai thực hiện những nội dung đột phá, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ của Hội. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội; tác phong, lề lối làm việc phân công rõ nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội... Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội từng cấp.

    Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên và đã đạt được nhiều kết quả. Nội dung sinh hoạt của Hội ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, sát với tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân, bằng các hoạt động thiết thực đã thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Từ năm 2016 đến hết năm 2019 kết nạp 6.717 hội viên nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 66.883 hội viên; cơ sở hội vững mạnh tăng từ 50 cơ sở lên 64 cơ sở; tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân cũng được các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật. Phối hợp với các ngân hàng tuyên truyền các chính sách ­ưu đãi tín dụng, vốn vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, tập huấn quy trình thủ tục vay vốn. Tính đến hết tháng 3/2020 các cấp Hội thực hiện uỷ thác với NHCSXH tỉnh thông qua 14 chương trình tín dụng, tổng dư nợ uỷ thác đạt 652.575 triệu đồng, thông qua 444 tổ TK&VV với 14.982 tổ viên; dư nợ của Ngân hàng NN&PTNT uỷ thác qua tổ chức Hội là 204.738 triệu đồng, 141 tổ vay vốn và 2.005 hộ vay; tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 45.853,79 triệu đồng. Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý 99 dự án cho 835 hộ vay vốn với tổng số tiền cho vay là 39.711 triệu đồng. Tổ chức mở được 135 lớp nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng tại cơ sở, cho 4.133 lao động nông thôn. Cùng với các hoạt động trên Hội Nông dân các cấp đã thực hiện chương trình phân bón trả chậm cho hội viên, nông dân được 5.184,1 tấn tạo điều kiện cho hội viên, nông dân đầu tư sản xuất. Đặc biệt các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp từ 3.264 lên 4.494 hộ, tăng 1.230 hộ so với năm 2015; cán bộ, hội viên nông dân đã đóng góp 186.184 công lao động, hiến 249.903m2 đất, kiên cố hóa, sửa chữa được 191,6km kênh mương; làm mới, sửa chữa 372,26 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó các cấp Hội thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

    Với việc tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến sáng tạo trong lao động sản xuất, những mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại hiệu quả và năng suất cao, do đó đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được cải thiện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Bích Hoa
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THƯ VIỆN VIDEO
Hướng tới giải Marathon báo Tiền phong lần thứ 64 tại tỉnh Lai Châu
  • Hướng tới giải Marathon báo Tiền phong lần thứ 64 tại tỉnh Lai Châu
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối thoại với hộ sản xuất kinh doanh giỏi và cán bộ, hội viên nông dân
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 02)
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 01)
  • Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Part 02)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 473
  • Trong tuần: 2 028
  • Tất cả: 120340
Đăng nhập

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 6, Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133876428     Fax:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Giấy phép số: 47/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 24/08/2020

Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin trên website này

Email: bbthndlaichau@gmail.com - Website : http://hoinongdan.laichau.gov.vn/ - Facebook: https://www.facebook.com/hoinongdantinhlaichau/

Đăng nhập hệ thống