Anhbanner1
Xứng danh tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác

Sát sao trong công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua Chi bộ Hội Nông dân (HND) tỉnh đưa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Chi bộ HND tỉnh có 25 đảng viên (chiếm 80,6% số cán bộ, công chức, viên chức cơ quan). Trong đó, 23 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị. Các đảng viên có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Dù vậy, để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, Chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chi bộ gắn việc triển khai, học tập nội dung các chuyên đề từng năm với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, Chi bộ lựa chọn những nội dung đột phá để tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét.

Chị Hoàng Thị Nguyện – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: “Mỗi cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm nêu gương. Chủ động đổi mới phong cách làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, gương mẫu rèn luyện và giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách làm việc, tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tích cực gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân”.

Đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (ngoài cùng bên phải) thăm mô hình trồng rau của gia đình anh Vũ Văn Việt phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu.

Đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch HND tỉnh thăm mô hình trồng rau của gia đình anh Vũ Văn Việt phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu

Nhờ những giải pháp phù hợp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Chi bộ HND tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Mỗi cá nhân tự xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chị Lưu Thị Nhung – đảng viên trong Chi bộ bộc bạch: “Học tập làm theo tấm gương của Bác bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; hoàn thành tốt công việc được giao liên quan đến văn phòng như: tiết kiệm văn phòng phẩm, tham mưu soạn thảo các báo cáo đảm bảo nội dung, hình thức, thời gian theo quy định, làm tốt công tác thi đua khen thưởng… Ngoài ra, tôi còn chú trọng giữ gìn phẩm chất đạo đức, tu dưỡng, rèn luyện lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng, rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa, luôn thân thiện, cởi mở với đồng nghiệp”.

Sự nỗ lực của mỗi cá nhân giúp tình đoàn kết tập thể trong Chi bộ được củng cố, tăng cường. Quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc, việc cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Phong trào xây dựng văn hóa công sở lan tỏa mạnh mẽ, ý thức tuân thủ pháp luật, giờ giấc làm việc nâng cao. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đồng thuận cao với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Chi bộ và cơ quan. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Trung ương đối với cơ quan HND, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân được kịp thời. Cơ quan HND tỉnh từ 5 đầu mối tương đương cấp phòng xuống còn 4 đầu mối (giảm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng). Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân giải thể 2 phòng chuyên môn, giảm 1 trưởng phòng.

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến rõ nét, toàn diện trên tất cả các mặt. Các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra hầu hết đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Cơ quan nhiều năm đạt tiêu chuẩn văn hóa. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2016-2019 đã có 4 lượt tập thể, 3 cá nhân trong Chi bộ HND tỉnh được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Nổi bật nhất là trong tháng 8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng Khen cho tập thể Chi bộ vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Không những vậy, việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương của Bác còn giúp cơ quan thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân. Trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng với 4.154 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 890 hộ so với năm 2015). Đặc biệt, có nhiều hộ thu nhập đạt từ 500 – 900 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho từ 3 - 6 lao động.

Phong trào "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững", các cấp Hội và hội viên, nông dân hăng hái thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông qua việc phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Nhiều hộ gia đình hội viên, nông dân sẵn sàng hiến đất và đóng góp các nguồn lực để xây dựng hạ tầng nông thôn với tổng diện tích đất đã hiến lên đến 246.600m2, đóng góp 146.846 công lao động, kiên cố hóa, sửa chữa được 154,6km kênh mương; làm mới, sửa chữa 300,26 km đường giao thông nông thôn.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất duy trì hiệu quả với 96 dự án vay mới cho 820 hộ vay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt gần 40.654 triệu đồng. Các cấp Hội tổ chức được 30 hội nghị tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho 2.392 lao động nông thôn; mở được 116 lớp nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên tại cơ sở cho 3.568 lao động nông thôn. Số lượng hội viên không ngừng tăng qua các năm, hiện tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh đạt 66.883 hội viên.

Việc học tập và làm theo Bác giúp Cơ quan, Chi bộ HND tỉnh phát huy được lợi thế, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác Hội, điểm tựa vững chắc của hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Hoa

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THƯ VIỆN VIDEO
Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở 5 vấn đề tại ĐHĐB Hội Nông dân tỉnh Lai Châu
  • Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở 5 vấn đề tại ĐHĐB Hội Nông dân tỉnh Lai Châu
  • Hướng tới giải Marathon báo Tiền phong lần thứ 64 tại tỉnh Lai Châu
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối thoại với hộ sản xuất kinh doanh giỏi và cán bộ, hội viên nông dân
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 02)
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 01)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 6, Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133876428     Fax:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trịnh Văn Tám - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Giấy phép số: 47/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 24/08/2020

Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin trên website này

Email: bbthndlaichau@gmail.com - Website : http://hoinongdan.laichau.gov.vn/ - Facebook: https://www.facebook.com/hoinongdantinhlaichau/

Đăng nhập hệ thống