Anhbanner1
Huổi Luông về đích nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay, góp sức của người dân địa phương, đến nay xã Huổi Luông đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh Lai Châu công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Bộ mặt nông thôn mới của xã biên giới đã thay đổi rõ rệt, đời sống người dân nơi đây từng bước cải thiện, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. 

 
Đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện của xã Huổi Luông đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. 

Huổi Luông là xã biên giới của huyện Phong Thổ, toàn xã có 21 bản với 1.442 hộ gia đình, 7.605 nhân khẩu; gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; trong đó, dân tộc Hà Nhì, Dao, Mông chiếm đa số. Được biết, xã Huổi Luông triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011. Khi mới bắt đầu thực hiện, xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao... Song với quyết tâm xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động toàn khóa và từng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách theo lĩnh vực và địa bàn dân cư; thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt, học tập đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng nông thôn mới, các nội dung triển khai đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động khác nhau như thông qua các hội nghị, các cuộc họp giao ban ở xã, họp bản, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, thông qua sách, báo, hệ thống loa truyền thanh... Qua đó người dân đã nắm được mục đích, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ và trách nghiệm của mình đối với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; coi xây dựng nông thôn mới là việc của chính mình, gia đình mình, mình làm cho mình; từ đó người dân đã tích cực thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, đã góp phần làm cho kinh tế nông thôn của xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần giá trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Trong xây dựng nông thôn mới, thu nhập được xem là tiêu chí khó thực hiện nhất đối với xã. Để thực hiện tiêu chí này xã vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ; khai thác triệt để quỹ đất có khả năng đưa vào sản xuất; tích cực đưa khoa học kỹ thuật, chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất; chủ động tìm kiếm, thu hút các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư hỗ trợ cho Nhân dân phát triển sản xuất như: Chương trình 135, chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của xã là 1.050 ha. Nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao được quan tâm phát triển như: Thảo quả, cây lạc, cây sắn, cây chuối... Bình quân lương thực đầu người của xã năm 2020 đạt 614 kg/người/năm.

Các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân theo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp được mở rộng. Xã đã thực hiện liên kết hợp tác xã Hùng Mé thu gom sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, tạo thu nhập ổn định cho người dân, cải thiện đời sống, hiện xã Huổi Luông được đánh giá là xã có mức thu nhập cao của huyện Phong Thổ.

Trồng chuối đã đem lại nguồn thu nhập rất lớn cho người dân tại xã Huổi Luông.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã tiếp tục phát triển, đã có sự chuyển biến tích cực từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo hướng tập trung với những giống mới có năng suất, chất lượng cao. Nhân dân đã nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng, thực hiện vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm luôn đạt 5%. Đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn 3.402 con, tổng đàn gia cầm 16.398 con. Nhờ đó, đời sống người dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên, hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3 - 4%.

Với sự linh hoạt trong chỉ đạo của chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân trong xã. Nhiều hộ dân đã tự giác chỉnh trang nhà cửa, góp tiền, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng khác trên địa bàn... Sau hơn 10 năm, xã Huổi Luông đã huy động các nguồn lực được 287.208.520.000 đồng để thực hiện xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động người dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng được trên 300.00m2 đất, đóng góp 20.614 ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa và nhà lớp học, hiện xã không còn nhà tạm, nhà dột nát...

Từ sự nỗ lực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, diện mạo nông thôn mới của Huổi Luông hôm nay đã có nhiều đổi thay. Hiện xã đã có 76,116 km giao thông nông thôn được cứng hóa, 21/21 bản có đường trục bản được cứng hóa bằng bê tông đi lại thuận tiện; 13 công trình thủy lợi với tổng chiều dài là 26km; 100% bản có điện lưới quốc gia đạt; tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 98,36%; 100% bản đã có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; 100% bản đã được công nhận bản văn hóa; 100% hộ gia đình kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm...

Công tác giáo dục được duy trì thường xuyên, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt 98,78%, chất lượng dạy và học tăng hàng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa - thể  thao được tổ chức sâu rộng nhân dịp các ngày lễ lớn. Trong xã có các đội văn nghệ với nhiều tiết mục múa nổi tiếng như: Múa trống Hà Nhì bản Hồ Thầu, múa duyên dáng bản Huổi Luông I, hát A mì sơ bản Pô Tô... được khôi phục, duy trì và phát huy, đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Ông Hoàng A Dọ - Chủ tịch UBND xã Huổi Luông cho biết: Nhờ thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt 19/19 tiêu chí nên ngày 7/4/2021, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND công nhận xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã; các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa thông tin và truyền thông, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn; tăng cư­ờng sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tạo điều kiện nhằm phát huy hiệu quả lực lượng an ninh xã, thôn, bản trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn; nâng cao chất l­ượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh…

Hy vọng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã, sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao của các tầng lớp Nhân dân, trong thời gian tới, xã Huổi Luông sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt được, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân địa phương.

http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/so-nganh-huyen-thanh-pho/huoi-luong-can-dich-nong-thon-moi.html

Thu Dung - http://laichau.gov.vn/
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THƯ VIỆN VIDEO
Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở 5 vấn đề tại ĐHĐB Hội Nông dân tỉnh Lai Châu
  • Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở 5 vấn đề tại ĐHĐB Hội Nông dân tỉnh Lai Châu
  • Hướng tới giải Marathon báo Tiền phong lần thứ 64 tại tỉnh Lai Châu
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối thoại với hộ sản xuất kinh doanh giỏi và cán bộ, hội viên nông dân
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 02)
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 01)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 6, Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133876428     Fax:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Đình Đức - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Giấy phép số: 47/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 24/08/2020

Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin trên website này

Email: bbthndlaichau@gmail.com - Website : http://hoinongdan.laichau.gov.vn/ - Facebook: https://www.facebook.com/hoinongdantinhlaichau/

Đăng nhập hệ thống