Anhbanner1
Hội Nông dân xã Dào San với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Hội Nông dân Dào San924 hội viên sinh hoạt ở 13 chi Hội. Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện những năm qua, HND xã đã đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả.

anh tin bai

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Dào San lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đồng chí Phàng A Phử - Chủ tịch Hội Nông xã Dào San cho biết: Trong những năm qua Hội Nông dân xã luôn xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên nông dân tham gia tổ chức Hội là nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Do đó, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Hội Nông dân xã, quan tâm sát sao công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua của Hội và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hàng năm, Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức Hội đồng thời căn cứ vào kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua của năm trước và đăng ký thi đua của từng chi Hội và tình hình thực tế để Quyết định giao chỉ tiêu thi đua cụ thể phù hợp với từng chi hội thực hiện, trong đó có chỉ tiêu kết nạp hội viên, xây dựng quỹ Hội, củng cố xây dựng chi Hội vững mạnh… Do vậy trong từ năm 2018-2023 đã kết nạp mới 125 hội viên mới, đạt và vượt so với kế hoạch giao.

Để thu hút hội viên nông dân tham gia vào hội, trước hết cần tuyên truyền cho hội viên hiểu được ý nghĩa vai trò của tổ chức hội; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt hội, hiểu về Điều lệ Hội. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết của Hội Nông dân các cấp, các nhiệm vụ chính trị của địa phương được tổ chức quán triệt đến cán bộ, hội viên kịp thời, có hiệu quả. Ngoài ra Hội còn lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương, những vấn đề còn nổi cộm, tồn tại chưa được giải quyết, đặc biệt là liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên để tuyên truyền. Bên cạnh việc chú trọng nội dung, hình thức tuyên truyền cũng được Ban Thường vụ Hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú lồng ghép các buổi học tập, giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép vào các buổi họp bản, họp tổ tiết kiệm và vay vốn; thành lập đoàn tham gia Hội thi Nhà nông đua tài, Hội thi tìm hiểu pháp luật…thu hút đông đảo hội viên tham dự. Kết quả trong 5 năm qua Hội đã trực tiếp thực hiện 65 buổi tuyên truyền cho 2.925 lượt hội viên, nông dân; phối hợp thực hiện tuyên truyền lưu động về công tác phòng chống dịch covid-19 được 25 buổi tại các bản đồng thời vận động hội viên, nông dân đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch của xã, huyện được 7.150.000 đồng... Thông qua các hoạt động như vậy đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt giúp cho hội viên hiểu và gắn bó với tổ chức Hội hơn.

Được sự quan tâm của cấp Ủy xã trong 5 năm các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được ổn định. Hội thường xuyên củng cố các chi Hội, giới thiệu, bầu bổ sung, các đồng chí có trình độ, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại Hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2022-2027. Để các chi Hội đi vào nền nếp hoạt động hiệu quả Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi Hội xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ UVBCH Chi Hội; cử 01 đồng chí tham gia đào tạo trình độ Đại học, 01 đồng chí tham gia đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, và 8 lượt cán bộ, chi Hội trưởng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Quan tâm việc xây dựng phát triển quỹ Hội đến nay có 13 chi Hội xây dựng được quỹ Hội đạt 100%; Hội Nông dân xã chỉ đạo các chi Hội nghiêm túc thực hiện việc lập sổ sách, chứng từ theo dõi thu, hội phí, công khai minh bạch các khoản thu, chi tại các buổi sinh hoạt hàng tháng, sơ, tổng kết năm.

Công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm chú trọng trong nhiệm kỳ đã triển khai 12 cuộc kiểm tra với 36 lượt chi Hội được kiểm tra, 6 cuộc giám sát với 12 lượt chi Hội trong đó tập trung các nội dung về việc ghi chép sổ sách và sinh hoạt chi Hội, việc thực hiện ủy thác với Ngân hàng CSXH và vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân...trực tiếp đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã tham dự sinh hoạt chi Hội được 54 lần (trung bình mỗi chi Hội dự ít nhất 01 lần/năm), phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền xã thực hiện trong 5 năm 179 lần tại các buổi họp bản, truyền thông và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Việc tổ chức sinh hoạt chi Hội dần đi vào nền nếp, duy trì chế độ sinh hoạt đảm bảo theo Điều lệ Hội Nông dân, trong sinh hoạt đã đổi mới nội dung, hình thức, các buổi sinh hoạt đạt được nhiều kết quả thu hút được nhiều hội viên tham gia.

Để nâng cao hiệu quả Hội đã gắn việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh với đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở, từ đó thu hút nhiều hộ nông dân tham gia. Nổi bật là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo và bền vững" hàng năm Hội tích cực vận động hội viên nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp các hộ đăng ký năm sau đều cao hơn năm trước, năm 2018 có 45 hộ đăng ký, đến 2022 đã có 96 hộ đăng ký; đến cuối năm bình xét được chặt chẽ tuân thủ đúng quy định do đó  năm 2022 có 7 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phối hợp hỗ trợ hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Hội ủy thác cho vay vốn hộ nghèo vào các đối tượng chính sách khác với Ngân hàng chính sách xã hội Huyện, hiện nay với tổng dư nợ là 8,26 tỷ đồng với 185 hộ vay vốn. Bên cạnh đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trên địa bàn tham gia xây dựng, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân; lập dự án đề nghị Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, tỉnh cho hội viên nông dân vay vốn thực hiện 02 dự án nuôi trâu thương phẩm cho 14 hộ với số tiền 700 triệu. Ngoài ra Hội còn phối hợp tổ chức 4 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 150 học viên là lao động nông thôn.

Hội đã phối hợp tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018 là 39,7%, năm 2022 đạt 82,8%. Hàng tháng, triển khai thực hiện dọn vệ sinh môi trường thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, có trên 45% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Không chỉ vậy, Hội luôn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên thông qua các hoạt động như: Tham gia thành viên ban chỉ đạo, tham gia tổ hòa giải, đưa quan điểm của Hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. Từ các hoạt động thiết thực trên đã tạo cho hội viên nông dân tin tưởng vào tổ chức Hội, tích cực tham gia vào các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức.

Với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân xã Dào San luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm 13/13 chi Hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua...qua đó xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Bích Hoa - Hội Nông dân tỉnh
THƯ VIỆN VIDEO
Hướng tới giải Marathon báo Tiền phong lần thứ 64 tại tỉnh Lai Châu
  • Hướng tới giải Marathon báo Tiền phong lần thứ 64 tại tỉnh Lai Châu
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối thoại với hộ sản xuất kinh doanh giỏi và cán bộ, hội viên nông dân
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 02)
  • Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Part 01)
  • Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Part 02)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 2 194
  • Tất cả: 123020
Đăng nhập

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 6, Nhà C, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133876428     Fax:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Giấy phép số: 47/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 24/08/2020

Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin trên website này

Email: bbthndlaichau@gmail.com - Website : http://hoinongdan.laichau.gov.vn/ - Facebook: https://www.facebook.com/hoinongdantinhlaichau/

Đăng nhập hệ thống